Giới thiệu Rada

Hiểu một cách ngắn gọn, Rada là một nền tảng ứng dụng chia sẻ trên cơ sở kết nối cộng đồng các nhà cung cấp dịch vụ, các cá nhân có kỹ năng đến người sử dụng dịch vụ có khoảng cách gần nhau nhất trong phạm vi cả nước dựa vào bản đồ số …

Read More

Tìm hiểu về IC trên xe máy

A. Cấu tạo cơ bản của hệ thống đánh lửa xe đời cũ (đánh lửa điện từ-vít lửa): Ai cũng biết xe muốn chạy phải có lửa đốt hoà khí trong buồng đốt đúng không? Cho nên ngày xưa xe đời củ nhà sản xuất (NSX) làm 1 cuộn lửa (gồm 1 cuộn sơ cấp …

Read More

Đánh lửa sớm

Nội dung bài viết: – Tại sao cần phải đánh lửa sớm? – Đánh lửa sớm như thế nào là hiệu quả? Tại sao cần phải đánh lửa sớm? Trong môt hình động cơ xăng 4 kì có nhắc tới việc đánh lửa như sau: Kỳ Nén: Van nạp và van xả lúc này đều …

Read More