Trục cam – Tìm và hiểu

 Trong lịch sử phát triển động cơ đốt trong, trục cam xuất hiện cùng với việc động cơ 4 kỳ ra đời với ưu điểm ít khí thải ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nhiên liệu và tuổi thọ cao. Trục cam gắn liền với nhiệm vụ “Nạp đầy thải sạch” của cơ cấu phối …

Read More

Ống xả (pô) độ để làm gì?

Toiyeuxe – Trước đây #toiyeuxe đã có bài viết về hệ thống pô-e – hệ thống nạp khí vào động cơ thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ống xả(exhaust system). Quy trình này có thể hiểu như bạn hít vào, thở ra vậy. Nếu bạn vận động mạnh mà bạn hít vào …

Read More

Động cơ DOHC vs SOHC

DOHC và SOHC là một thuật ngữ nói về CƠ CẤU PHỐI KHÍ TRỤC CAM TRÊN ĐỈNH hoặc có thể nói khác hơn là cơ cấu điều hành sự chuyển động của Soupape (súp-páp, xú-páp) nhờ vào các trục cam trên đỉnh động cơ SOHC (viết tắt cho từ tiếng Anh Single Over Head Camshaft) dùng để …

Read More