Hiểu một cách ngắn gọn, Rada là một một nền tảng chia sẻ trên cơ sở cộng đồng cho phép kết nối và tương tác theo thời gian thực giữa người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ thông qua dịch vụ bản đồ trực tuyến.

Xuất phát từ sự sẵn sàng của cộng đồng và sự cổ vũ của người sử dụng tại thị trường Việt Nam, chúng tôi quyết định chọn triển khai dịch vụ sửa chữa và Cứu hộ xe máy làm trải nghiệm đầu tiên trên nền tảng này với tên gọi RadaBike.

Tín hiệu “SOS Me” là thông điệp nhân đạo giữa người sử dụng và các điểm dịch với mong muốn chuyển tải tính cấp thiết và mong muốn hợp tác giữa các đối tượng của hệ thống nhằm cung cấp cho nhau những dịch vụ trung thực, nhiệt tình và mang lại sự hài lòng cho cả hai phía.

Liên hệ với chúng tôi:

Công ty cổ phần Rada
Ngõ 9 đường Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà nội.
Email: contact@rada.asia – Tel: 01648826682 – 0913237986