1. Rada là hệ thống ứng dụng di động miễn phí giúp bạn có thể kết nối đến các nhà cung cấp dịch vụ xung quanh mình nhằm tìm kiếm sự trợ giúp ngay khi bạn gặp sự cố với thiết bị trong gia đình hoặc có yêu cầu sử dụng dịch vụ tại nơi mình mong muốn.
  2. Các Nhà cung cấp dịch vụ tham gia mạng lưới hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện, minh bạch, cầu thị nhằm nắm bắt nhu cầu và cung cấp dịch vụ đến khách hàng theo một phương pháp mới trên nền tảng di động để giảm thiểu thời gian chờ đợi, tìm kiếm cũng như những vất vả của khách hàng có thể gặp phải trong những tình huống không mong muốn.
  3. Rada cung cấp công cụ đánh giá để bạn bầy tỏ thái độ, sự hài lòng của mình khi nhận dịch vụ từ các nhà cung cấp. Các thông tin đánh giá của các bạn sẽ được chúng ghi nhận, xem xét và xử lý nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ. Những nhà cung cấp dịch vụ được các bạn đánh giá cao, hệ thống sẽ tự động ưu tiên để phục vụ bạn khi có yêu cầu gửi đến.
  4. Chúng tôi sẽ nỗ lực tường minh các thông tin, hướng dẫn các nhà cung cấp dịch vụ tham gia hệ thống nhằm cung cấp dịch vụ đến các bạn một cách trung thực, đảm bảo ở mức độ cao nhất.
  5. Sự quyết định cuối cùng trong việc đánh giá chất lượng phụ thuộc vào chính bạn!
  6. Chúng tôi mong muốn một hệ thống trung thực giữa người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ được thực thi và lan toả.
  7. Chúng tôi mong muốn bạn giới thiệu ứng dụng đến bạn bè của mình để tạo một cộng đồng lớn với sức mạnh đến từ trái tim!

Chân thành cảm ơn!

Rada Team